Life

ศึก 12 ราศี: ความหมายและการพยากรณ์เบื้องต้น

การพยากรณ์ดวงชะตาตามศาสตร์จีน เป็นหนึ่งในประเพณีเก่าของสังคมไทยที่มีความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่จีน ในปัจจุบันมีศึก 12 ราศี ที่ใช้ประโยชน์ในการพยากรณ์เบื้องต้น เพื่อดูดวงชะตาของแต่ละราศีตามปีนั้นๆ โดยที่แต่ละราศีจะมีความหมายที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของดวงตามธาตุและสีที่เป็นสัญลักษณ์ของนักพยากรณ์

ศึก 12 ราศี เป็นการแบ่งราศีออกเป็น 12 กลุ่มตามปีเกิดของนักพยากรณ์ ซึ่งการแบ่งกลุ่มนี้จะอ้างอิงจาก ดวงจันทร์ ที่จะเปลี่ยนตำแหน่งตามรอบ 12 ปี เรียกกันว่า “ศึก” แล้วแต่ศาสตร์จีนที่ใช้ ซึ่งแต่ละราศีจะมีความหมายและคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป โดยนักพยากรณ์จะใช้ศาสตร์ด้านดวงตามศาสตร์ศิลป์จีน หรือเรียกว่า เฉพาะกิจ, พลังจิตมาช่วยในการทำนายได้ที่แม่นยำมาก

1. ราศีชวด (Rabbit): ความหมายของราศีชวดคือ รักษาความสงบสุขและสังคมสงบสุข “SOCIABLE”
2. ราศีงู (Snake): ความหมายของราศีงูคือ ปัญญาแห่งการประดิษฐ์ ความสามารถต่อสู้และการแก้ปัญหาที่ยากให้ได้ “INNOVATION AND SURVIVAL”
3. ราศีมะเขือยาว (Ox): ความหมายของราศีมะเขือยาวคือ ความมั่นคง การทำงานหนักและความเครียด “HARDWORKING AND STABILITY”
4. ราศีมะเมีย (Goat): ความหมายของราศีมะเมียคือ การเสียสละ เกิดความสุขโดยไม่ต้องมีสิ่งมีชีวิตมาทำร้าย “SACRIFICE FOR HAPPINESS”
5. ราศีมังกร (Dragon): ความหมายของราศีมังกรคือ มีพลังหนักส่งบางสิ่งที่หลากหลาย “DOMINANT AND SHEER POWER”
6. ราศีมะเส็ง (Rooster): ความหมายของราศีมะเส็งคือ ส่วนใหญ่จะคิดให้เป็นเอง เมื่อมองจากด้านการเงิน “SELF-SUFFICIENT”
7. ราศีม้า (Horse): ความหมายของราศีม้าคือ ชีวิตอยู่ในที่แหลมคม “QUICK AND CLEAN MINDED”
8. ราศีกุนซือ (Dog): ความหมายของราศีกุนซือคือ มีความภาคภูมิ เพื่อทำการแบ่งปันสิ่งที่ดี “COMMUNICATIVE AND SINCERE”
9. ราศีกว่าง (Macaque): ความหมายของราศีกว่างคือ มุ่งหวังยอดเยี่ยม “HOPES AND DREAMS”
10. ราศีปลา (Fish): ความหมายของราศีปลาคือ การทำงานในระบบที่ต้องมีใบอนุญาต “SITUATED IN LICENSES “
11. ราศีเสือ (Tiger): ความหมายของราศีเสือคือ การท่องเที่ยว เพื่อการนัดพบสิ่งใหม่ ๆ “CURIOUS AND ADVENTURESOME”
12. ราศีแมว (Cat): ความหมายของราศีแมวคือ วิถีวัฒนธรรม การผ่อนคลายและมีความสุข “EASYGOING AND CULTURAL”

การพยากรณ์ดวงชะตาด้วยศึก 12 ราศี เป็นการทำนายตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับทุกคนในปีใด ๆ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันไปตามลักษณะดวงจันทร์และดวงอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับมนต์คำทำนายนี้ นักพยากรณ์จะต้องดูดวงจันทร์หลายประเภท โดยเฉพาะจะต้องดูดวงจันทร์ในวันเกิดของผู้ที่จะถูกทำนายเข้าไปด้วย

การทำนายดวงชะตาโดยใช้ศึก 12 ราศีมีความแม่นยำไม่มากเท่าศึกอื่นๆที่ใช้ร่วมกัน เนื่องจากดังที่กล่าวไปข้างต้นแล้วแต่ละราศีมีความหมายและคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปตามลักษณะดวงตามธาตุและสี แต่เมื่อนำเสนอเป็นรูปแบบความหมายของ 12 ราศีที่สร้างมาแล้ว จะสามารถใช้ได้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจและการวางแผนการดำเนินชีวิตในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์และเหมาะสม ل شاء الله

Xavier Diaz

ในโลกที่เต็มไปด้วยความรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ฉัน Xavier Diaz ปรารถนาที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของฉันกับทุกคน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปีที่ทำงานด้านการแบ่งปันความรู้และการสร้างเนื้อหา ฉันภูมิใจที่เป็นคนที่หลงใหลในการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอ เกิดที่วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ฉันมีประสบการณ์กับความท้าทายมากมายและเติบโตผ่านการศึกษาและพัฒนาตนเอง ฉันเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะเติบโตและบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้ ตราบใดที่พวกเขามีความกระตือรือร้น ความอุตสาหะ และความปรารถนาที่จะเรียนรู้ นั่นคือจิตวิญญาณที่ฉันต้องการเผยแพร่ให้กับทุกคนด้วยการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของฉันด้วยวิธีที่สร้างสรรค์และมีมนุษยธรรม ด้วยความหลงใหลในวรรณกรรมและกวีนิพนธ์ ฉันมุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนที่สุดจากผลงานของฉัน ร่วมค้นหาและสื่อสารคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต ร่วมติดตาม และเรียนรู้จากคนรอบข้าง เพื่อให้เราเข้าถึงคุณค่าสูงสุดในชีวิตนี้ไปด้วยกัน

Related Articles

Back to top button