Q&A

มุมมองอันเป็นเอกลักษณ์: Pov คืออะไร?

การมองโลกจากมุมมองเดียวกันไม่ได้ผลสำเร็จเสมอไป เปรียบเสมือนการมองรายการข่าวจากสื่อต่างๆ ที่จะมีเหตุการณ์เดียวกัน แต่มีมุมมองแตกต่างกันไปในแต่ละสื่อ หรือในคนไหนคนหนึ่งเอง ซึ่งนักเขียนก็ต่างลักษณะกันตามเหตุการณ์เช่นเดียวกัน ด้วยทักษะการติดต่อสื่อสารระหว่างคนกับคน อาทิเช่น การพูด เขียน หรือบอกความคิดเห็นในสื่อโซเชียล ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการสื่อสารเพื่อสร้างมุมมองอันเป็นเอกลักษณ์ในการวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกรอบตัวเรา

ในทางความเห็นของผู้เขียนเอง การใช้กล้องมองโลกจากมุมไหน ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ไปด้วย หากเราอยู่ในสภาพของการศึกษาแบบวิชาการอาจจะมีการใช้มุมมองที่ต้องการเน้นการเรียนรู้เป็นหลัก ในทางกลับกัน หากเราอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องการการซุ่มเข้าสู่สังคมใหม่ เราอาจจะมีการใช้กล้องมองโลกที่ไม่เหมือนใครเพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์ตัวเอง

กล่าวถึงมุมมองอันเป็นเอกลักษณ์นั้น สิ่งที่ต้องนึกถึงก็คือ POV หรือ Point of View ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างกระแสความคิด และการให้กับสื่อมวลชนรับรู้เรื่องราว แต่นอกจากนี้การมองโลกจากมุมมองอื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน อาทิเช่น

1. EMPATHY POV
ถ้าคุณต้องการให้คนที่อ่านบทความหรือหนังสือของคุณเข้าใจตัวละครหนุ่มสาวในเรื่อง เป็นที่มาของความคิด และตัดสินใจต่างๆ ได้ต้องใช้ Empathy POV (มุมมองเอามาเกิดความสัมพันธ์ความเข้าใจซึ่งกันและกัน) ซึ่งสิ่งสำคัญของ Empathy POV นั้นอยู่ที่การรวมตัวระหว่างความรู้สึกและความคิดเกี่ยวกับของเล่าเรื่อง การใช้ Empathy POV นั้นควรคำนึงถึงอารมณ์ของผู้อ่านด้วย

2. OMNISCIENT POV
Omniscient POV (มุมมองทั่วไป) เป็นการใช้มุมมองที่สามารถเก็บข้อมูลเอาไว้ได้ทั้งหมด ในจินตนาการและงานเขียน การใช้นำประโยคมาบอกเรื่องเพื่อเข้าใจลักษณะต่างๆ ได้อย่างถ่องช้าและรอบคอบ

3. LIMITED POV
Limited POV หรือที่เรียกกันว่า Third-Person Limited นั้นมุมมองจะถูกจำกัดในตำแหน่งของตัวละครหนึ่งคน คุณภาพของมุมมอง Limited POV นั้นต้องประกอบด้วย
– ต้องมีการยอมรับเรื่องทั้งหมดเท่านั้น
– การนำเสนอตัวละครได้ชัดเจน ทำให้ผู้อ่านได้รู้จักกับเรื่องราวเข้าใจมากขึ้น
– เราสามารถสร้างช่องทางให้ผู้อ่านได้มองเห็นว่าเรื่องราวที่เราเล่านั้นเกิดขึ้นอย่างไร
– หากอยู่ในภาวะนิสัยของตัวละคร คุณก็จะรู้สึกใกล้ชิดและมีความสนใจเหมือนเป็นตัวละครด้วย

4. FIRST-PERSON POV
First-Person POV เป็นการใช้มุมมองของผู้พูดเล่าเป็นเจ้าเดียว นั่นคือ คนที่เป็นตัวนำเรื่องราว ซึ่งจะมองโลกจากมุมมองอื่นๆ ด้วยเช่นกัน แต่มันจะให้อธิบายภาพและข้อมูลพูดออกมาในภาษาของตัวเองเพื่อเติมเต็มความรู้สึกและมิติของตัวละคร การใช้มุมมอง First-Person POV นั้นทำให้ผู้อ่านเข้าใกล้ชิดกับตัวละครหลักได้มากขึ้นและมีความชินกับเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้น

การมองโลกจากมุมมองอันเป็นเอกลักษณ์นั้นเป็นช่องทางการนำเสนอเรื่องราวให้เป็นมิติอื่นๆ ที่ผู้รับรู้ได้สัมผัสได้อย่างชัดเจนและมีความคิดเห็นอย่างสมบูรณ์ ด้วยความสามารถในการใช้มุมมองที่สามารถสร้างความชื่นชอบในการอ่านหรือฟังเรื่องราวได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้อ่านหรือผู้ชมสามารถเข้าใจและรับรู้เรื่องราวได้ในมุมมองแตกต่างกันไป เช่น การมองโลกจากมุมมองของตัวละครหลัก หรือการมองโลกจากมุมมองรองของตัวละครโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้ชมสามารถเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความทันสมัยให้กับเรื่องราวหรือบทความในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับเรื่องราวนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการเรียนรู้ และการเพิ่มพูนความรู้สึกของผู้อ่านด้วย

Xavier Diaz

ในโลกที่เต็มไปด้วยความรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ฉัน Xavier Diaz ปรารถนาที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของฉันกับทุกคน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปีที่ทำงานด้านการแบ่งปันความรู้และการสร้างเนื้อหา ฉันภูมิใจที่เป็นคนที่หลงใหลในการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอ เกิดที่วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ฉันมีประสบการณ์กับความท้าทายมากมายและเติบโตผ่านการศึกษาและพัฒนาตนเอง ฉันเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะเติบโตและบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้ ตราบใดที่พวกเขามีความกระตือรือร้น ความอุตสาหะ และความปรารถนาที่จะเรียนรู้ นั่นคือจิตวิญญาณที่ฉันต้องการเผยแพร่ให้กับทุกคนด้วยการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของฉันด้วยวิธีที่สร้างสรรค์และมีมนุษยธรรม ด้วยความหลงใหลในวรรณกรรมและกวีนิพนธ์ ฉันมุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนที่สุดจากผลงานของฉัน ร่วมค้นหาและสื่อสารคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต ร่วมติดตาม และเรียนรู้จากคนรอบข้าง เพื่อให้เราเข้าถึงคุณค่าสูงสุดในชีวิตนี้ไปด้วยกัน

Related Articles

Back to top button