Q&A

ยุค y2k คือ อะไร? ทำไมมีคนหยุดหายนะคะ

ยุค Y2K คือช่วงเวลาปี 2000 ก่อนการเข้าสู่คริสต์ศักราชที่เทคโนโลยีของโลกใบนั้นยังไม่พร้อมที่จะรับมือกับปัญหาวันที่ 1 มกราคม 2000 ที่ส่วนใหญ่ของโลกซึ่งใช้ระบบคอมพิวเตอร์สิ่งที่เรียกว่า Y2K Bug จะเกิดขึ้นได้โดยไม่รู้ตัว

Y2K Bug หรือยุคปัญหาโหมดปีใหม่ คือปัญหาของเงินหรือโลกดิจิทัลที่วันที่ 1 มกราคม 2000 ไม่สามารถรับข้อมูลว่าจะเป็นวันที่1 มกราคม คศ. 2000 ได้ซึ่งทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ชำรุดลง โดยเป็นเหตุให้ส่วนใหญ่ของโลกเกิดแนวโน้มว่าจะมีการหยุดหายนะคะ หรือในภาษาอังกฤษคือ Year 2000 problem หรือ Y2K Crisis

เนื่องจากโปรแกรมและฮาร์ดแวร์ที่ใช้กันในยุคนั้นจะถูกออกแบบเพื่อการทำงานในช่วงปี 1900-1999 เท่านั้น ซึ่งหากมาถึงปี 2000 แล้วเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถระบุถึงปีใหม่ได้ ระบบการทำงานที่เกิดขึ้นเช่นตัวอย่างดังนี้

สมมุติว่าการเก็บข้อมูลในหน่วยความจำมีจำนวนของปีเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เก็บ กล่าวคือ เมื่อระบบมีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับปี 1999 ก็จะมีเงินเท่ากับ 99 บาทในฐานข้อมูล แต่เมื่อเราเข้าสู่ปี 2000 ระบบการทำงานนี้จะไม่สามารถรับได้ว่าเรากำลังใส่ข้อมูลเป็นเงินของปี 2000

ดังนั้น การเข้าสู่ปี 2000 ทำให้ปัญหา Y2K Bug ที่ตัวคอมพิวเตอร์ไม่สามารถรับข้อมูลปีใหม่หรือ จะไม่รู้จักปีที่ถูกบันทึกได้อีกต่อไป ระบบอาจเกิดข้อผิดพลาดจนถึงการชนข้อมูล การทำงานขัดจังหวะ หรือดัชนีการทำงานผิดพลาดรุนแรงถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นในขณะที่ผู้ใช้ไม่มีความตระหนักว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงๆ

เนื่องจากเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของส่วนใหญ่ของโลก จึงมีการทำความเข้าใจในปัญหาในการแก้ไขปัญหา Y2K Bug โดยโลกได้เริ่มเตรียมตัวตลอดปี 1990 โดยมีการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาลและเอกชนเพื่อให้วิชาการมีความสำคัญสูงสุดและดำเนินการในขั้นตอนที่โดยจะมีการเรียกเก็บข้อมูลรวมไปถึงการแก้ไขปัญหา งบประมาณที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา Y2K Bug มีค่าประมาณ 300 พันล้านดอลลาร์

ทั้งนี้ความสำคัญของยุค Y2K นั้นแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่มีความเป็นไปได้ที่จะต้องใช้งานได้มากกว่า 30 กว่าปี และการคาดคะเนปัญหาต่างๆที่เป็นไปได้จากการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในช่วงสภาพแวดล้อมและภาพลักษณ์เป็นหลักซึ่งสูงสุดอย่างหนึ่งอาจพบได้ด้วยปัญหา Y2K Bug ยุคนี้นั้นเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้เทคโนโลยีได้แต่งแต่งกินด้วยการพัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ให้สามารถรองรับปัญหาต่างๆ ดังนั้น Y2K Bug ประกอบไปด้วยการทำงานที่รุนแรงแต่ังแต่เตรียมตัวได้อย่างผนวกผนวสมบูรณ์แล้ว หลังจาก Y2K Bug สิ้นสุดลงในยุค Y2K จึงเป็นการยืนยันความสำคัญของความรับมือกับปัญหาที่ไม่แน่นอนในระบบคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ในปัจจุบัน

Xavier Diaz

ในโลกที่เต็มไปด้วยความรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ฉัน Xavier Diaz ปรารถนาที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของฉันกับทุกคน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปีที่ทำงานด้านการแบ่งปันความรู้และการสร้างเนื้อหา ฉันภูมิใจที่เป็นคนที่หลงใหลในการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอ เกิดที่วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ฉันมีประสบการณ์กับความท้าทายมากมายและเติบโตผ่านการศึกษาและพัฒนาตนเอง ฉันเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะเติบโตและบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้ ตราบใดที่พวกเขามีความกระตือรือร้น ความอุตสาหะ และความปรารถนาที่จะเรียนรู้ นั่นคือจิตวิญญาณที่ฉันต้องการเผยแพร่ให้กับทุกคนด้วยการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของฉันด้วยวิธีที่สร้างสรรค์และมีมนุษยธรรม ด้วยความหลงใหลในวรรณกรรมและกวีนิพนธ์ ฉันมุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนที่สุดจากผลงานของฉัน ร่วมค้นหาและสื่อสารคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต ร่วมติดตาม และเรียนรู้จากคนรอบข้าง เพื่อให้เราเข้าถึงคุณค่าสูงสุดในชีวิตนี้ไปด้วยกัน

Related Articles

Back to top button