Q&A

ค 21 คืออะไร และสิ่งที่คุณต้องรู้

ค 21 หมายถึง “ชุดความรู้สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์แบบรวมทั้งในด้านดีไซน์และพัฒนาแอปพลิเคชัน” ซึ่งเป็นชุดความรู้ที่เป็นที่นิยมใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันในปัจจุบัน โดยเป็นชุดความรู้ที่มากมายและหลากหลาย ทำให้ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ อาทิเช่นนักพัฒนาเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน นักออกแบบเว็บไซต์หรือสื่อสิ่งพิมพ์ อย่างเช่นไฟล์ PDF, รูปภาพ และวิดีโอ เป็นต้น สามารถเรียนรู้ได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล

สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนเรียนความรู้คือ คุณต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เช่นการออกแบบ UI/UX, เขียน HTML, CSS, และ JavaScript อย่างน้อยเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้เหล่านี้ทั้งหมดก่อนเข้าเรียนความรู้ของค 21 แต่ถ้ามีความรู้สูงสุดเบื้องต้นต่อมาจะช่วยให้การเรียนรู้ของคุณเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนความรู้คือการเรียนรู้ที่ต้องใช้ความพยายามและแรงบันดาลใจ มันไม่ได้ง่ายเหมือนการเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแค่การอ่านหนังสือและหยิบหย่อนความรู้ คุณต้องเรียนรู้โค้ดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียนอื่นๆสำหรับบทเรียนที่ต้องทำ

การเรียนรู้ความรู้ค 21 ไม่ได้ใช้เวลานานเท่าเดิมเช่นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือการเรียนรู้คมความรู้การคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข ด้วยเหตุนี้ คุณสามารถทำได้ในการว่างๆหรือในช่วงเวลาที่ว่างเปล่า อีกหนึ่งอย่างที่จะช่วยให้การเรียนรู้ของคุณเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพคือการตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ และออกแบบแผนการเรียนรู้

ชุดความรู้ค 21 ประกอบไปด้วยเนื้อหาต่างๆ มีดังนี้

1. HTML – เป็นภาษาที่ใช้ในการควบคุมโครงสร้างของเว็บไซต์ อีกทั้งยังสามารถกำหนดส่วนต่างๆ ของหน้าเว็บไซต์ได้ เช่น หัวเรื่องหลัก, เนื้อหาหลัก, รูปภาพและวิดีโอ ซึ่ง HTML เป็นภาษาที่สำคัญและนิยมใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์

2. CSS – เป็นภาษาที่ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังช่วยกำหนดลักษณะของเนื้อหาในเว็บไซต์ได้อีกด้วย เช่น ปรับขนาดและสีของตัวหนังสือ และอัตราส่วนของรูปภาพ

3. JavaScript – เป็นภาษาที่ใช้ในการเพิ่มความสมจริงให้แก่เว็บไซต์ เช่น การสร้างฟอร์ม, สร้างเมนู และเพื่อให้ผู้ใช้งานมีประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น

4. jQuery – เป็น Library ตัวหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถเขียน JavaScript ได้อย่างง่ายและสะดวกขึ้น โดยให้การโปรแกรมเว็บไซต์มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีผลการส่งออกที่ดี

5. Bootstrap – เป็น Framework ตัวหนึ่งที่ช่วยให้สามารถสร้างและออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรูปแบบพื้นฐานในการกำหนดกรอบเว็บไซต์ และรูปแบบต่างๆ ที่ต้องการ

6. Photoshop – เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ ช่วยให้สามารถสร้างโลโก้, ภาพหน้าจอและงานอื่นๆ ได้ง่ายๆ

7. Illustrator – เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบกราฟิกและลายเส้นสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์เช่นในสิ่งพิมพ์, เสื้อผ้าและอื่นๆ

8. PHP – เป็นภาษาเขียนโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เป็นพื้นฐานในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลและพัฒนาหน้าเว็บไซต์ที่ได้รับการดูแลด้วยดีและมีประสิทธิภาพที่สูง

9. MySQL – เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดการข้อมูลของแอปพลิเคชันสำหรับเว็บไซต์จำนวนมาก ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูล, ลบหรือเพิ่มข้อมูลในเว็บไซต์ได้ง่าย

10. AngularJS – เป็นภาษาตัวหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันเว็บไซต์ เช่น การสร้างหน้าเว็บไซต์ที่ใช้งานได้ดีกับการตอบสนองสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่ายและสะดวกขึ้น

เป็นอย่างไรก็ตาม คุณต้องการพยายามในการเรียนรู้ด้วยตนเองและต้องรู้จักใช้เวลาให้เท่ากับหรือมากกว่าเวลาที่คุณมีอยู่ตอนนี้ ชุดความรู้ค 21 เป็นกลุ่มความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ดังนั้น ให้พยายามเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะเข้าใจและก้าวไปข้างหน้าในวงการได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ

Xavier Diaz

ในโลกที่เต็มไปด้วยความรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ฉัน Xavier Diaz ปรารถนาที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของฉันกับทุกคน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปีที่ทำงานด้านการแบ่งปันความรู้และการสร้างเนื้อหา ฉันภูมิใจที่เป็นคนที่หลงใหลในการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอ เกิดที่วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ฉันมีประสบการณ์กับความท้าทายมากมายและเติบโตผ่านการศึกษาและพัฒนาตนเอง ฉันเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะเติบโตและบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้ ตราบใดที่พวกเขามีความกระตือรือร้น ความอุตสาหะ และความปรารถนาที่จะเรียนรู้ นั่นคือจิตวิญญาณที่ฉันต้องการเผยแพร่ให้กับทุกคนด้วยการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของฉันด้วยวิธีที่สร้างสรรค์และมีมนุษยธรรม ด้วยความหลงใหลในวรรณกรรมและกวีนิพนธ์ ฉันมุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนที่สุดจากผลงานของฉัน ร่วมค้นหาและสื่อสารคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต ร่วมติดตาม และเรียนรู้จากคนรอบข้าง เพื่อให้เราเข้าถึงคุณค่าสูงสุดในชีวิตนี้ไปด้วยกัน

Related Articles

Back to top button