Q&A

ผ่อนผัน ทหาร คือ อะไร และมีประโยชน์อย่างไร?

ผ่อนผันทหารคือการสนับสนุนและการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ทหารที่ยังไม่มีงานหลังจากกลับจากการรับราชการทางทหาร หรือช่วงอายุเลขที่ต้องกลับเข้าสู่ชีวิตปกติ การผ่อนผันทหารจะช่วยเพิ่มโอกาสของทหารในการเข้าสู่ตลาดแรงงานและช่วยลดอัตราการว่างงานในกลุ่มทหารไปได้ นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ เพราะจะช่วยลดภาระของรัฐบาลในการดูแลช่วยเหลือทั้งหมดของทหาร

ที่มาของการผ่อนผันทหาร

การผ่อนผันทหารเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุใดก็ตามที่ต้องให้ความช่วยเหลือแก่ทหารต่างๆ ที่ต้องกลับมาสู่ชีวิตปกติหลังจากการรับราชการทางทหาร เมื่อก่อนทางรัฐบาลเคยจัดโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนสำหรับทหารไทยที่ได้รับการพลัดถิ่นเพื่อชุมชนจำแนกภูมิปัญญาและพื้นที่พบภัยธรรมชาติกับโครงการของญี่ปุ่นเรียกว่าโครงการโอเด้ง ส่วนโครงการผ่อนผันทหารในปัจจุบันได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่เป็นธุรกิจที่แย่ลง ทั้งนี้จะมีผลต่ออัตราการว่างงานในหลายๆ กลุ่ม รวมถึงกลุ่มทหารที่พร้อมกับการเข้าสู่ตลาดแรงงานนี้ด้วย

แล้ว โครงการผ่านผันทหารเป็นอะไรบ้าง?

การผ่อนผันทหารเป็นการสมัครเข้าร่วมโครงการของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือทหารที่กลับมาจากการรับราชการทางทหาร โดยโครงการจะช่วยในการฝึกทักษะและการสอนงานให้กับทหารเพื่อให้เข้าใจและฝึกทักษะในการทำงานหรือการหางาน นอกจากนั้น โครงการยังช่วยในการส่งเสริมอุตสาหกรรมในพื้นที่รับผิดชอบของทหาร เพื่อช่วยบูรณาการเศรษฐกิจในพื้นที่นั้น

อีกทั้งก็ยังมีบริการให้คำปรึกษาเทคนิคการเล่าเรียน ตลาดแรงงาน มารยาทการจัดสรรงบประมาณ วางแผนฝึกอบรม และที่สุดยอดก็คือการจัดหางานให้กับทหาร ซึ่งหลายทั้งหมดมีไม่ว่าทั้งสิ้น 14 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการขับเคลื่อนโครงการผ่านผันทหาร ทั้งนี้ทุกท่านที่ทำงานในแต่ละหน่วยงานนั้นจะต้องมีมาตรฐานการดำเนินงานและมาตรฐานการให้บริการที่เหมาะสมแก่กลุ่มนี้

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการผ่อนผันทหาร

เราสามารถเห็นได้ว่าการผ่อนผันทหารจะมีประโยชน์อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นต่อเศรษฐกิจของประเทศ หรือต่อการเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงานของกลุ่มทหารไทย โดยประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการผ่านผันทหาร สามารถจัดแบ่งได้ตามนี้

1. ลดอัตราการว่างงานในกลุ่มทหาร

โครงการผ่านผันทหารช่วยลดอัตราการว่างงานในกลุ่มทหารได้มาก โดยการส่งเสริมการเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการหางานในที่ทำงานต่างๆ ที่ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐบาล

2. ช่วยเสริมสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

เมื่อทหารได้รับการฝึกทักษะและการสอนงานในโครงการผ่อนผันทหาร จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงานที่มีความท้าทายสูงและจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับเป้าหมายในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

3. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ

การผ่อนผันทหารช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและช่วยให้รัฐบาลลดภาระในการดูแลช่วยเหลือทั้งหมดของทหาร

4. พัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต

การผ่อนผันทหารช่วยในการพัฒนาทักษะให้กับทหารไทย โดยการฝึกงานอย่างเข้มข้นและดูแลช่วยเหลือในการหางานแนวคิดนี้จึงช่วยให้ทหารได้พัฒนาตนเองเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม

5. ส่งเสริมอุตสาหกรรม

โครงการผ่านผันทหารช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมในพื้นที่รับผิดชอบของทหาร โดยการกระตุ้นการตลาดต่างๆ ในท้องตลาดหรือการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาแหล่งเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์หรือการกระตุ้นธุรกิจในพื้นที่นั้น

สรุป

การผ่อนผันทหารเป็นโครงการของรัฐบาลที่ช่วยสนับสนุนและช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ทหารในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยการผ่อนผันทหารช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนของทหารไทยแต่ละคน และช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงานให้กับกลุ่มนี้ด้วย นอกจากนี้การผ่านผันทหารยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและช่วยกระตุ้นการพัฒนาในพื้นที่รับผิดชอบของทหารในมิติต่างๆ มีประโยชน์มากมายแก่ทุกคน โครงการส่งเสริมการเป็นทหารต่างๆ ในประเทศจะช่วยบูรณาการเศรษฐกิจทั้งประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับการพัฒนาสังคมของประเทศของเราอย่างเต็มที่

Xavier Diaz

ในโลกที่เต็มไปด้วยความรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ฉัน Xavier Diaz ปรารถนาที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของฉันกับทุกคน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปีที่ทำงานด้านการแบ่งปันความรู้และการสร้างเนื้อหา ฉันภูมิใจที่เป็นคนที่หลงใหลในการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอ เกิดที่วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ฉันมีประสบการณ์กับความท้าทายมากมายและเติบโตผ่านการศึกษาและพัฒนาตนเอง ฉันเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะเติบโตและบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้ ตราบใดที่พวกเขามีความกระตือรือร้น ความอุตสาหะ และความปรารถนาที่จะเรียนรู้ นั่นคือจิตวิญญาณที่ฉันต้องการเผยแพร่ให้กับทุกคนด้วยการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของฉันด้วยวิธีที่สร้างสรรค์และมีมนุษยธรรม ด้วยความหลงใหลในวรรณกรรมและกวีนิพนธ์ ฉันมุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนที่สุดจากผลงานของฉัน ร่วมค้นหาและสื่อสารคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต ร่วมติดตาม และเรียนรู้จากคนรอบข้าง เพื่อให้เราเข้าถึงคุณค่าสูงสุดในชีวิตนี้ไปด้วยกัน

Related Articles

Back to top button