Wiki TH

การตั้งชื่อพายุ: ทราบความหมายและสาระสำคัญ

การตั้งชื่อพายุ: ทราบความหมายและสาระสำคัญ

การตั้งชื่อพายุเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างมากในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติเพราะจะช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้รับการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การตั้งชื่อพายุที่เหมาะสมสามารถช่วยให้ผู้คนรวมถึงนักวิชาการภาครัฐฯฯ รวมกันทำความเข้าใจความพร้อมและมีภูมิต้านทานที่ดีกว่าในการป้องกันพายุ เพื่อให้ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความปลอดภัยโดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือการบรรเทาความเสียหายในอนาคต

การตั้งชื่อพายุตามมาตรฐานขององค์การอากาศยานอเมริกา (National Oceanic and Atmospheric Administration; NOAA) จะต้องเป็นชื่อภาษาอังกฤษซึ่งมีการเลือกนามเทียบกันกับคำศัพท์ในแต่ละภาษา เพื่อไม่ให้มีการขัดแย้งในการเก็บสถิติที่เสียเอียงกันไปในแต่ละประเทศ รวมทั้งป้องกันการกดขี่ของหน่วยงานหรือบุคคลในการเลือกชื่อพายุ

คำว่า “พายุ” ในภาษาไทย หมายถึง กลุ่มของเมฆที่เป็นมหาสมุทร พิจารณาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ “tropical cyclone” จึงได้เลือกใช้ชื่อภาษาอังกฤษจากที่มีความหมายใกล้เคียงดังนี้

1. ชื่อพายุเฉพาะทางภูมิภาค: ถูกตั้งขึ้นเพื่ออ้างอิงถึงพายุในแต่ละภูมิภาคเท่านั้น เช่น พายุไทบ้าน (Typhoon Nepartak) เป็นชื่อของพายุที่สร้างความเสียหายได้มากที่สุดในปี 2559 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

2. ชื่อพายุสะสม: ชื่อพายุสะสมจะต้องเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีการใช้ในด้านศาสตร์อากาศและไม่ใช้ได้ในการตั้งชื่อพายุเก่า ๆ เพื่อเป็นการจดจำอดีตและผ่านมาของพายุโดยเฉพาะ เช่น พายุคอนสเทลเลชัน (Hurricane Constellation) และพายุฟูดอน (Hurricane Floyd)

3. ชื่อพายุใหม่: ได้รับการตั้งชื่อใหม่โดยประมาณทุก 3-4 ปี โดยวิธีเลือกชื่อเป็นโครงการของกรมอุตุนิยมวิทยาและภูมิทัศน์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อพายุได้รับการตั้งชื่อใหม่ การตั้งชื่อเหล่านี้จะพิจารณาจากคำอธิบายภาพที่ส่งสัญญาณไปถึงคนทั่วไป และสลับกันเป็นชื่อเพศชายและเพศหญิง ทั้งนี้เพื่อให้ไม่มีการรับซ้ำของชื่อพายุในเดือนเดียวกันในปีเดียวกัน เช่น พายุไซคลอน (Typhoon Saison) มีชื่อในปี 2535และ 2543 เป็นต้น

การตั้งชื่อพายุใหม่ในปี 2020 ได้รับการจัดทำโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและภูมิทัศน์และบริษัทฯชั้นนำด้านอุตุนิยมวิทยาทั่วโลก ชื่อของพายุในปี 2020 ประกอบด้วย

แบบฝังลงในกล่อง

1. Arthur
2. Bertha
3. Cristobal
4. Dolly
5. Edouard
6. Fay
7. Gonzalo
8. Hanna
9. Isaias
10. Josephine
11. Kyle
12. Laura
13. Marco
14. Nana
15. Omar
16. Paulette
17. Rene
18. Sally
19. Teddy
20. Vicky
21. Wilfred

สำหรับชื่อที่อยู่ในรายการเดียวกัน และเกิดภายในฤดูฝนเมื่อต้องการตั้งชื่อใหม่การตั้งชื่อจะถูกทำในลำดับตามตัวอักษรตามดังนี้

A: มีชื่อ 1 ชื่อ
B: มีชื่อ 2 ชื่อ
C: มีชื่อ 3 ชื่อ
D: มีชื่อ 4 ชื่อ
E: มีชื่อ 5 ชื่อ
F: มีชื่อ 6 ชื่อ
G: มีชื่อ 7 ชื่อ
H: มีชื่อ 8 ชื่อ
I: ไม่มีชื่อ
J: มีชื่อ 9 ชื่อ
K: ไม่มีชื่อ
L: มีชื่อ 10 ชื่อ
M: มีชื่อ 11 ชื่อ
N: มีชื่อ 12 ชื่อ
O: ไม่มีชื่อ
P: มีชื่อ 13 ชื่อ
Q: ไม่มีชื่อ
R: มีชื่อ 14 ชื่อ
S: มีชื่อ 15 ชื่อ
T: มีชื่อ 16 ชื่อ
U: ไม่มีชื่อ
V: มีชื่อ 20 ชื่อ
W: ไม่มีชื่อ
X: ไม่มีชื่อ
Y: ไม่มีชื่อ
Z: ไม่มีชื่อ

การตั้งชื่อพายุไม่ได้ให้ผลกระทบต่อพายุแต่อย่างใด แต่ว่ามีสาระสำคัญที่ได้จากนั้นถ้ามองออกไปถึงแต่ละชื่อ ๆ ชื่อพายุที่ตั้งในแต่ละปีเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้กับพายุต่างๆซึ่งกำลังจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามชื่อพายุก็สามารถเป็นบทเรียนสำหรับมนุษย์ในการจัดการการเผชิญหน้ากับภัยพิบัติได้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความรับรู้และการจัดการที่ถูกต้องเพื่อเป็นการป้องกันการเสียหายยิ่งขึ้นในอนาคต

Xavier Diaz

ในโลกที่เต็มไปด้วยความรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ฉัน Xavier Diaz ปรารถนาที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของฉันกับทุกคน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปีที่ทำงานด้านการแบ่งปันความรู้และการสร้างเนื้อหา ฉันภูมิใจที่เป็นคนที่หลงใหลในการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอ เกิดที่วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ฉันมีประสบการณ์กับความท้าทายมากมายและเติบโตผ่านการศึกษาและพัฒนาตนเอง ฉันเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะเติบโตและบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้ ตราบใดที่พวกเขามีความกระตือรือร้น ความอุตสาหะ และความปรารถนาที่จะเรียนรู้ นั่นคือจิตวิญญาณที่ฉันต้องการเผยแพร่ให้กับทุกคนด้วยการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของฉันด้วยวิธีที่สร้างสรรค์และมีมนุษยธรรม ด้วยความหลงใหลในวรรณกรรมและกวีนิพนธ์ ฉันมุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนที่สุดจากผลงานของฉัน ร่วมค้นหาและสื่อสารคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต ร่วมติดตาม และเรียนรู้จากคนรอบข้าง เพื่อให้เราเข้าถึงคุณค่าสูงสุดในชีวิตนี้ไปด้วยกัน

Related Articles

Back to top button