Q&A

อายุ เท่าไร เลือกตั้ง ได้: เรียนรู้เกณฑ์และกฎหมาย

อายุเท่าไรเราจะได้เลือกตั้ง? ในประเทศไทยนั้น กฎหมายกำหนดไว้ว่า หากมีสิทธิเลือกตั้ง อายุต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ด้วยประเด็นการเลือกตั้งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งมากมายให้เราเข้าใจ เพื่อประโยชน์ในการบริหารประเทศด้วยความยุติธรรมและเท่าเทียมกันทุกคน

การเลือกตั้งในประเทศไทยนั้น เป็นการดำเนินการทั้งหมดสามขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการเลือกตั้ง ขั้นตอนการคัดเลือกชนิดของการเลือกตั้ง และขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง โดยการเลือกตั้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องมีจำนวนเสียงสูงสุดในเมืองหรือเขตเลือกตั้งนั้น

นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเช่นกัน โดยหลักจากกฏหมายได้กำหนดไว้ว่า หากเรามีสิทธิเลือกตั้ง อายุต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 18 ปีบริบูรณ์ และต้องมีสัญชาติไทยโดยเฉพาะและเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาก่อนการเลือกตั้งจะเป็นช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ต่างๆซึ่งจะมีผลต่อการสมัครสมาชิกหรือการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นๆ แม้ว่าจะมีสิทธิเลือกตั้ง แต่หากไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับผู้ดูแลเลือกตั้งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ก็จะไม่สามารถออกมาลงคะแนนเลือกตั้งได้

ดังนั้นเราจึงต้องทราบว่าเกณฑ์ในการสมัครสมาชิก เมื่อสมัครเข้าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นๆ มีอะไรบ้าง และกฏหมายเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกนั้นมีอย่างไรบ้าง

เมื่อมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ และเป็นผู้มีสัญชาติไทย ก็สามารถสมัครสมาชิกได้ที่สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้ง เพื่อประทับใจว่ายังมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น เรียกว่าไม่เสียสิทธิ์นะครับ ทำได้ง่ายๆ โดยเราต้องไปยื่นใบสมัครพร้อมกับเอกสารที่เป็นเอกสารรับรองตนเอง เช่นบัตรประชาชน และที่อยู่ของเรา รวมทั้งในปัจจุบันนี้ ยังสามารถสมัครสมาชิกผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ด้วย โดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครมาให้ครบถ้วนโดยไม่อับวันจนถึงวันสุดท้ายก่อนภายในเวลาเท่าที่หน่วยงานกำหนด

การสมัครสมาชิกในเขตเลือกตั้งนั้น ต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่เลือกตั้งก่อนจึงจะกลายเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งหลังจากผ่านการตรวจสอบแล้ว ก็จะมีชื่ออยู่ในการเลือกตั้งแล้ว ทีนี้ เราจะได้ลงคะแนนในการเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งนั้นๆได้เลย

เมื่อทำการสมัครสมาชิกและได้รับการอนุมัติแล้วจะมีชื่ออยู่ในลิสต์เพื่อเลือกตั้ง ซึ่งจะมีโอกาสได้รับกระทรวงมหาดไทยออกหนังสือเชิญเรียกเข้าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิช่วยในงานเลือกตั้งจริง ๆ ซึ่งมีรายได้อย่างมากมายสำหรับคุณวุฒิที่ได้รับเชิญนี้

นอกจากนี้เพื่อรักษาความเท่าเทียมต่อกันในการเลือกตั้ง กฎหมายได้กำหนดหลักที่จะต้องเป็นกรณีพิเศษเมื่อเราจะรับรู้ถึงภูมิลำเนาพิเศษสำหรับชาวต่างชาติเนื้อหาไปตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ด้วย

สำหรับเกณฑ์และกฎหมายในการเลือกตั้งในประเทศไทยนั้นจะมีผลต่อการแข่งขันการเมืองเป็นอย่างมาก การรู้เกี่ยวกับกฎหมายและเกณฑ์การเลือกตั้งนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่าจะถือสิ่งสำคัญว่าการลงคะแนนในเลือกตั้งเป็นเรื่องอย่างมีนัยสำคัญ ต่อสังคมและประเทศของเราอย่างไม่กี่สถานการณ์ ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของการบริหารประเทศด้วยความยุติธรรมและเท่าเทียมกันทุกคนเลยทีเดียว สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทำการสมัครสมาชิกในเขตเลือกตั้งที่ตนเองอยู่ ไม่ต้องลืมทำตามและปฎิบัติตามกฎหมายและเกณฑ์การเลือกตั้งที่กำหนดไว้เพื่อให้การเลือกตั้งดำเนินไปอย่างนิ่งน้อยและเท่าเทียมกันทุกคนโดยไม่มีการภัยคุกคาม หรือการกระทบกระเทือนด้านการเมืองใดๆ

Xavier Diaz

ในโลกที่เต็มไปด้วยความรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ฉัน Xavier Diaz ปรารถนาที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของฉันกับทุกคน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปีที่ทำงานด้านการแบ่งปันความรู้และการสร้างเนื้อหา ฉันภูมิใจที่เป็นคนที่หลงใหลในการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอ เกิดที่วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ฉันมีประสบการณ์กับความท้าทายมากมายและเติบโตผ่านการศึกษาและพัฒนาตนเอง ฉันเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะเติบโตและบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้ ตราบใดที่พวกเขามีความกระตือรือร้น ความอุตสาหะ และความปรารถนาที่จะเรียนรู้ นั่นคือจิตวิญญาณที่ฉันต้องการเผยแพร่ให้กับทุกคนด้วยการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของฉันด้วยวิธีที่สร้างสรรค์และมีมนุษยธรรม ด้วยความหลงใหลในวรรณกรรมและกวีนิพนธ์ ฉันมุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนที่สุดจากผลงานของฉัน ร่วมค้นหาและสื่อสารคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต ร่วมติดตาม และเรียนรู้จากคนรอบข้าง เพื่อให้เราเข้าถึงคุณค่าสูงสุดในชีวิตนี้ไปด้วยกัน

Related Articles

Back to top button