Entertainment

จันทรา อัสดง ตอนที่ 1: การประกาศนี้จะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์

ในปี ค.ศ. 1839 ณ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู้อ บุตรชายของหลวงหลังหน้า ชื่อว่า อัสดง สำเร็จการศึกษาจากวัดบ้านขาม และได้รับการฝึกฝนในวิชาการรู้จักพระพุทธศาสนาและวิชาการต่าง ๆ จากพระสงฆ์ เมื่อเขาเสร็จสิ้นการศึกษาที่วัดบ้านขาม อัสดงได้ย้ายไปต่อเรียนที่วัดร่องขุ่น ในเมืองนครพนม ซึ่งในช่วงที่อัสดงเรียนหนังสือนั้น เกิดเหตุการณ์ที่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมากถึงประวัติศาสตร์ของไทย การจัดตั้งราชอาณาจักรไทยเป็นเรื่องที่ได้รับความสำคัญที่สุดของประเทศไทยในช่วงที่สิบสอง ปี อัสดงเป็นหนึ่งในพยานของการตัดสินใจที่สำคัญนี้และได้เผยแพร่ความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวให้บอกให้ผู้คนได้รับรู้

ในหนึ่งในหน้าวารสารที่พิมพ์ในช่วงเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 1839 อัสดงได้เขียนบทความเกี่ยวกับการก่อตั้งราชอาณาจักรไทยโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม ปี ค.ศ. 1838 ที่มีชื่อเรียกว่าเหตุการณ์พระประแดง ในบทความของเขาได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงหลังจากที่ข่าวการเปิดเผยหลุดออกมาว่า หลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของอาณาจักรล้านนาได้เสียชีวิต ประเทศไทยได้เข้าสู่ช่วงว่างจากพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งจนถึงปัจจุบันยังมีการพูดถึงเป็นที่น่าปวดใจ

อัสดงได้เขียนว่า “กลันตันทุนมนุษย์ในสังคมไทยได้พบกับช่วงเวลาที่ยากลำบากมาก ทั้งด้านเศรษฐกิจและการปกครอง ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั่วไปเหนือสุดในคำว่าความหวังอยู่หน้าพวกเขา และในพิธีการถวายเครื่องแต่งกายได้เชี่ยวชาญกับพลเมืองไทย รวมถึงนักท่องเที่ยวและนักวิจัยต่างชาติ ภายในปี 1838 ความหวังและความแตกต่างนี้ได้ยกขึ้นเมื่อเหตุการณ์พระประแดงเกิดขึ้น”

เหตุการณ์พระประแดงเกิดขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม ปี ค.ศ. 1838 เมื่อสมเด็จพระนอกร้องแต่งตั้งโปรดแห่งประเทศไทยเป็นผู้ตรวจสอบที่มีผลบังคับใช้โดยจัดตั้งตามระเบียบพระราชบัญญัติเรื่องโปรดแห่งราชย์ลุ่มแม่น้ำชี ซึ่งสมเด็จพระนอกร้องแต่งตั้งมานานหลายปี แต่ก่อนหน้านี้ที่มีดุลยภาพการปกครองเป็นเช่นนี้ไม่เคยมีอยู่ การประกาศโปรดก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างพระเจ้าและหมู่ราชวงศ์ชื่อดังกันและชื่อดังนั้นการโต้แย้งกันจึงเกิดขึ้น ซึ่งต่อมาการโต้แย้งกลายเป็นการยุบเป็นการปะทะกันที่มีการใช้อำนาจสูงสุดในการแก้ไขปัญหา

ประเด็นที่ยิ่งใหญ่สำหรับการประกาศนี้ คือ การมอบอำนาจ เพื่อช่วยเหลือประเทศไทยในการเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชาติหรือภัยคุกคามจากต่างประเทศ อัสดงได้เขียนว่า “การมอบอำนาจแก่พระองค์ในชื่อของชาวไทยจึงเป็นเรื่องของความสำคัญสูงสุดในการประกาศราชอาณาจักรไทย” ด้วยความสำคัญของเหตุการณ์พระประแดงในการก่อตั้งราชอาณาจักรไทย อัสดงได้สนับสนุนให้มีการกำหนดกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิและความเสมอภาคของประชาชน และการใช้ความอุดมการณ์เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เติบโตและเจริญก้าวหน้า อัสดงได้เสนอสิ่งที่เรียกว่าชื่อเป็นเอกลักษณ์ของพระองค์ “ปรัชญาชาวบ้าน” ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากประชาชนไทย

อัสดง อัสดงกล่าวไว้ว่า “เป็นเรื่องของความสำคัญสูงสุดที่มนุษย์สร้างอำนาจขึ้นขึ้นมา เด็กหนุ่มหวังเป็นความหวังของชาวไทย เราอยากมีกฎหมายที่ช่วยปกป้องสิทธิและความเสมอภาคของประชาชน โดยลูกเรือนที่มีคุณธรรมและไม่ประมาททางอารมณ์จะเป็นตัวอย่างให้แก่คนอื่นๆ เราต้องเรียนรู้จากกาพย์กองทัพซึ่งมีศักย์กว่าอำนาจประชาชน เราต้องลงมือทำงานเพื่อเผยแพร่ปรัชญาชาวบ้านในหัวใจของคนไทย ภาคฤดูฝนที่มาถึงนี้เป็นโอกาสดีเพื่อเริ่มต้นการเดินหน้า”

สิ่งที่ทำให้บทความของอัสดงมีนิยมและเป็นที่รู้จักกันไปจนถึงปัจจุบันนี้คือความจริงและความสมบูรณ์ของข้อมูล ซึ่งได้ไม่ได้รับการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพื่อรักษาความซื่อสัตย์และความเป็นจริงในประเด็นประวัติศาสตร์ของไทย การประกาศนี้ถือว่าเป็นข้อความที่แนะนำให้ผู้ชายและผู้หญิงทุกคนอ่าน เพราะสามารถเรียนรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์ของไทยได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจและสามารถเป็นแรงผลักดันให้เด็กหนุ่มและเด็กสาวใหม่ๆ รู้สึกมั่นใจและมีความหวังในการพัฒนาประเทศไทยให้เติบโตและเจริญก้าวหน้าในอนาคต

Xavier Diaz

ในโลกที่เต็มไปด้วยความรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ฉัน Xavier Diaz ปรารถนาที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของฉันกับทุกคน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปีที่ทำงานด้านการแบ่งปันความรู้และการสร้างเนื้อหา ฉันภูมิใจที่เป็นคนที่หลงใหลในการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอ เกิดที่วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ฉันมีประสบการณ์กับความท้าทายมากมายและเติบโตผ่านการศึกษาและพัฒนาตนเอง ฉันเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะเติบโตและบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้ ตราบใดที่พวกเขามีความกระตือรือร้น ความอุตสาหะ และความปรารถนาที่จะเรียนรู้ นั่นคือจิตวิญญาณที่ฉันต้องการเผยแพร่ให้กับทุกคนด้วยการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของฉันด้วยวิธีที่สร้างสรรค์และมีมนุษยธรรม ด้วยความหลงใหลในวรรณกรรมและกวีนิพนธ์ ฉันมุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนที่สุดจากผลงานของฉัน ร่วมค้นหาและสื่อสารคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต ร่วมติดตาม และเรียนรู้จากคนรอบข้าง เพื่อให้เราเข้าถึงคุณค่าสูงสุดในชีวิตนี้ไปด้วยกัน

Related Articles

Back to top button