Q&A

A Level คืออะไร? ลองมาเข้าใจกัน

A Level คืออะไร? ลองมาเข้าใจกัน

A Level หรือ Advanced Level คือระบบการศึกษาในประเทศอังกฤษและประเทศอื่น ๆ ที่เป็นระบบการศึกษาระดับมัธยมปลาย ซึ่งนักเรียนจะต้องเรียนวิชาต่าง ๆ รวมทั้งวิชา pre A Level เพื่อเตรียมตัวเข้าเรียน A Level ในภายหลัง โดยนักเรียนมักจะเรียน A Level ภายหลังจากเรียน GCSE (General Certificate of Secondary Education) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศอังกฤษ

A Level มีรูปแบบการสอบทางการศึกษาแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยปกติแล้วนักเรียนจะต้องสอบวิชา Core subjects จำนวนสองตัว (ทั้งหมด) และเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติม (Elective subjects) จำนวนหนึ่งถึงสองวิชา เพื่อสะท้อนความสามารถและความชำนาญของนักเรียนในแต่ละวิชา

Core subjects จะประกอบไปด้วยวิชา English Language และวิชา Mathematics โดยเน้นเนื้อหาของวิชาที่ต้องการให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานต่าง ๆ และทักษะพื้นฐานสำคัญ วิชา elective subjects นั้น จะเป็นวิชาเพิ่มเติมที่ตัวเลือกมากขึ้น อาทิเช่น วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฯลฯ ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเหล่านี้ได้ตามความสนใจและความชำนาญของตนเอง

สำหรับการสอบ A Level นั้น จะมีผลทางการเรียนที่มีน้ำหนักสูงสุดและสืบไปถึงการประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคต นักเรียนจะต้องเรียนรู้การวิเคราะห์ การคิดตั้งคำถามและแก้ปัญหาด้วยวิธีสมมาตรกับข้อสอบที่ว่าจะทุกข้อ

A Level เปลี่ยนไปกับประเทศไทยอย่างไร

การศึกษาระดับ A Level ได้รับความนิยมและความสนใจในประเทศไทยและหลายประเทศเพราะหลายหลักสูตรที่ผ่านมาปรับปรุงขึ้นให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน

ในปัจจุบัน มีมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศที่เสนอการศึกษาระดับ A Level โดยภายในประเทศไทยก็มีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษและเสนอหลักสูตรการศึกษาระดับ A Level เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะพื้นฐานสำคัญซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความเตรียมตัวพร้อมเพียงพอต่อการต่อยอดการศึกษา หรือการเรียนต่อที่สูงขึ้นเพื่อเตรียมตัวเข้าเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี

ถ้าหากว่าท่านได้มีความสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ A Level และศึกษาต่อในช่องทางการศึกษานี้ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่ถูกต้องและได้รับการยอมรับจากตลาดและอุตสาหกรรมตามประเทศที่ต้องการได้ หรือสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอน และวิชาที่เรียนในแต่ละหลักสูตรกับทางสถาบันการศึกษาตามที่ท่านสนใจเข้าศึกษาเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับการต่อยอดการศึกษาในอนาคต

Xavier Diaz

ในโลกที่เต็มไปด้วยความรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ฉัน Xavier Diaz ปรารถนาที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของฉันกับทุกคน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปีที่ทำงานด้านการแบ่งปันความรู้และการสร้างเนื้อหา ฉันภูมิใจที่เป็นคนที่หลงใหลในการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอ เกิดที่วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ฉันมีประสบการณ์กับความท้าทายมากมายและเติบโตผ่านการศึกษาและพัฒนาตนเอง ฉันเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะเติบโตและบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้ ตราบใดที่พวกเขามีความกระตือรือร้น ความอุตสาหะ และความปรารถนาที่จะเรียนรู้ นั่นคือจิตวิญญาณที่ฉันต้องการเผยแพร่ให้กับทุกคนด้วยการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของฉันด้วยวิธีที่สร้างสรรค์และมีมนุษยธรรม ด้วยความหลงใหลในวรรณกรรมและกวีนิพนธ์ ฉันมุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนที่สุดจากผลงานของฉัน ร่วมค้นหาและสื่อสารคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต ร่วมติดตาม และเรียนรู้จากคนรอบข้าง เพื่อให้เราเข้าถึงคุณค่าสูงสุดในชีวิตนี้ไปด้วยกัน

Related Articles

Back to top button