Thủ Thuật

Cách viết hoa chữ cái đầu trên máy tính cho Windows 10

คุณกำลังดูโพสต์นี้: Cách viết hoa chữ cái đầu trên máy tính cho Windows 10

Ai trong chúng ta cũng phải từng mắc lỗi chính tả khi viết một câu text gì đó, nhưng lỗi viết hoa chữ cái đầu dòng là chiếm tỉ lệ nhiều nhất đặc biệt là nhân viên văn phòng. Dưới đây là cách viết hoa chữ cái đầu trên máy tính của rebirth.com.vn

Cách viết hoa chữ cái đầu trên máy tính cho Windows10

I. Cách viết hoa chữ cái đầu trên máy tính Windows10 trong Word


Để viết hoa chữ cái đầu trên máy tính Windows 10 trong Word thì chúng ta cần làm theo các bước như hình bên dưới:

Bước 1: Chọn File

Bước 1: Chọn File
Bước 1: Chọn File 

Bước 2: Chọn Options

Bước 2: Chọn Options
Bước 2: Chọn Options

Bước 3: Trong Options chọn Proofing

Bước 3: Trong Options chọn Proofing
Bước 3: Trong Options chọn Proofing

Bước 4: Chọn Autocorrect option

Bước 3: Chọn Autocorrect option
Bước 4: Chọn Autocorrect option

Bước 5: Kích chọn Capitalize first letter of sentences ->Ok

Bước 5: Kích chọn Capitalize first letter of sentences ->Ok

*Để tắt chế độ viết hoa ta chọn tắt Capitalize first letter of sentences

II. Cách dùng phím tắt viết hoa chữ cái đầu trên máy tính


Để viết hoa chữ cái đầu trên máy tính bằng phím tắt thông thường chúng ta nhấm phím CapsLock (1)-> kí tự cần viết hoa hoặc giữ phím Shift (2)+ kí tự cần viết hoa

Phím tắt
Phím tắt

 

III. Cách dùng viết hoa chữ cái đầu trên máy tính Windows10 trong Excel


1. Hàm PROPER

=Proper(text) .Trong đó text là văn bản bạn muốn chuyển đổi, có thể là một chuỗi (được đặt trong dấu ngoặc kép), hoặc là tham chiếu đến một chuỗi cần chuyển đổi. Ví dụ: Muốn viết hoa chữ nguyễn thi thúy của A1 mình bấm =Proper(A1) ta được Nguyễn Thị Thúy viết hoa

Sử dụng hàm PROPER
Sử dụng hàm PROPER để viết hoa chữ cái đầu

2. Hàm CONCATENATE kết hợp với các hàm UPPER, LEN, LEFT và RIGHT

Nếu trường hợp các bạn muốn viếc 1 chữ cái đầu trong 1 câu thì hàm PRODER lúc này không dùng được nên cần phải dùng hàm CONCATENATE kết hợp với UPPER, LEN, LEFT và RIGHT

– Hàm CONCATENATE là hàm để nối hai hoặc nhiều chuỗi văn bản vào một chuỗi.Cú pháp: =CONCATENATE(text1, text2,…), với text là các chuỗi văn bản.

– Hàm UPPER là hàm giúp chuyển chữ thường thành chữ in hoa. Cú pháp: =UPPER(text), với text là chuỗi văn bản.

– Hàm LEFT dùng để cắt chuỗi ký tự bên trái chuỗi văn bản. Cú pháp: =LEFT(text;num_chars), với text là chuỗi văn bản và num_chars là số lượng ký tự cần cắt.

– Hàm RIGHT dùng để cắt chuỗi ký tự bên phải chuỗi văn bản. Cú pháp: =RIGHT(text,num_chars), với text là chuỗi văn bản và num_chars là số lượng ký tự cần cắt.

– Hàm LEN dùng để đếm số lượng ký tự có trong 1 ô, kể cả ký tự khoảng trống. Cú pháp: =LEN(text), với text là chuỗi văn bản.

IV. Cách viết hoa đầu dòng trên Google tài liệu


Bước 1: Chọn định dạng trên thanh công cụ -> nhấn vào văn bản

Bước 2: Mở viết hoa ->click vào viết hoa chữ cái đầu tiên

*Trên là các cách để chuyển đổi viết hoa chữ cái đầu trong máy tính. Hy vọng sẽ hỗ trợ được lỗi của các bạn khi làm việc*


บทความนี้รวบรวมและรวบรวมจากหลายแหล่งโดย Rebirth.

ดูบทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกันได้ที่นี่: Thủ Thuật

Related Articles

Back to top button